Hej!
Just nu finns det 179 restplatser till augusti gällande yrkeshögskolan.