Om Fiks Group

Fiks Group erbjuder inhyrning av personal under korta eller längre perioder. Vår personal har hög kompetens inom sina områden. Vi kan erbjuda personal inom verkstadsindustrin, lager, logistik och vård. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag i Almega.

Vår affärsmodell

  1. Kunder ger ett behov
  2. Vi tar gemensamt fram en önskad profil
  3. Vi tar fram ett förslag på resurs
  4. Vi åker till kunden för att på plats presentera personen, för att stämma av att vi träffat rätt och kollar av de praktiska detaljerna.
  5. Efter en vecka ringer vi till kund för att bekräfta att allting är riktigt och behovet är uppfyllt.
  6. Efter genomfört uppdrag kontaktar vi kunden för en uppföljning.
Vi vill skapa nöjda kunder och trogna kunder genom att snabbt tillhandahålla kompetent personal för kortare eller längre uppdrag. Kunder har alltid rätt att efter överenskommen period överta önskad personal utan särskild kostnad. Helt enkelt en kompetent leverantör som levererar rätt tjänster.
Fiks group skall upplevas som en naturlig samarbetspartner i Mälardalen när behov av personal uppstår. Genom en nära relation mellan ledning och personal känner man en glädje i sitt arbete som strävar till att hjälpa kunden att nå sitt mål.
Fiks personal är flexibel , trevlig, serviceinriktad, representativ och har hög kompetens inom sina områden. Inhyrd personal från fiks har fullständig tystnadsplikt.

Vilka är vi

Robert Thörn
Robert ThörnSälj / Bemanning
Åsa Segerlind
Åsa SegerlindEkonomi
Thomas Jankarls
Thomas JankarlsSälj / Bemanning
Dejan Sakotic
Dejan SakoticRekrytering / Bemanning / Marknadsföring
Aramia Issa
Aramia IssaStöd & Matchning
Tommy Gustafsson
Tommy GustafssonStöd & Matchning
Tanja Parkkila
Tanja ParkkilaStöd & Matchning
Najib Chamoun
Najib ChamounStöd & Matchning
Lena WallinStöd & Matchning
Omar Ali AbasStöd & Matchning
070-767 54 26
omar@fiksgroup.se
Tasneem DawoodStöd & Matchning Motala