Kompetens

Fiks medarbetare har goda kunskaper inom olika uppdrag och tjänster.

I våra kunskaper och inriktningar finns bland annat, yrkesvägledare, meritportfolio/samtalsmetodik, supported employment, specialister inom sjukvården samt stor kunskap om funktionshinder inom yrkeslivet samt en stor kunskap om arbetsmarknadens behov just nu. Våra yrkesvägledare har erfarenhet av att anskaffa arbetsprövningar, arbetspraktik samt arbetsträningsplatser. Som deltagare kommer du även kunna ta del av Fiks bemanning.

Fördjupande kunskaper

Våra yrkesvägledare har mångårig erfarenheter av arbetsmarknads frågor samt Motiverande samtal MI.
Fiks har även språkresurser som har stor erfarenhet av att arbeta som språkstöd. Tillsammans har vi en varierad och bred utbildning samt arbetslivserfarenhet från en rad olika områden.

Vår personal har bakgrund inom bl.a. företagsledning, jobbcoachning, studie- och yrkesvägledning, lager och logistik, industri, transport och spedition, service och inom sjukvården. Gemensamt är dock att vi alla är utbildade för att möta dina behov och ge dig det stöd och den motivation du behöver oavsett din situation. Genom att vara en lokal aktör är vi specialister på arbetsmarknaden i regionen. Vi har dessutom ett väl förankrat kontaktnät bland både myndigheter, fackliga organisationer och företag.

Det som gör Fiks Group framgångsrikt är vår tanke på Kvalitet.

Läs mer

Kontakta Stöd och matchning

Aramia Issa
Stöd & Matchning
070-868 80 50
aramia.issa@fiksgroup.se

Najib Chamoun
Stöd & Matchning
073-835 64 95
najib.chamoun@fiksgroup.se

Tanja Parkkila
Stöd & Matchning
072-373 10 20
tanja.parkkila@fiksgroup.se

Tommy Gustafsson
Stöd & Matchning
072-373 00 95
tommy.gustafsson@fiksgroup.se

Omar Ali Abas
Stöd & Matchning
072-767 54 26
omar@fiksgroup.se

Lena Wallin
Stöd & Matchning
072-373 07 96
lena.wallin@fiksgroup.se

Tasneem Dawood
Stöd & Matchning Motala
072-501 23 33
tasneem.dawood@fiksgroup.se