Metodik 2017-10-11T09:50:21+00:00

Metodik

Med personlig yrkesvägledare skapar vi gemensamt en plan och arbetar aktivt för att nå dina mål.

Vår filosofi är att stödja varje individ med att växa som människa, att utvecklas och påverka sin framtid i positiv riktning. Vi jobbar även med MI, motiverande samtal som ett redskap och teknik för att motivera människor att bli villiga och redo för att genomföra beteendeförändringar.

Supported Employment används i det arbetsplatsförlagda delarna genom att tillse att deltagaren ges det stöd denne behöver för att lyckas i arbetslivet.

Läs mer

Kontakta Stöd och matchning

Tasneem Dawood
Stöd & Matchning
072-501 23 33
tasneem.dawood@fiksgroup.se

Tanja Parkkila
Stöd & Matchning
072-373 10 20
tanja.parkkila@fiksgroup.se

Aramia Issa
Stöd & Matchning
070-868 80 50
aramia.issa@fiksgroup.se

Najib Chamoun
Stöd & Matchning
073-835 64 95
najib.chamoun@fiksgroup.se

Margaretha Friede
Stöd & Matchning
072-373 07 96
margaretha.friede@fiksgroup.se

Tommy Gustafsson
Stöd & Matchning
072-373 00 95
tommy.gustafsson@fiksgroup.se