Vård och omsorg 2017-10-12T09:17:48+00:00

Vård och omsorg

Fiks Care har den personal som du behöver inom hälso- och sjukvård. Vi erbjuder inhyrning av personal under korta eller längre perioder. Vårt mål är att vi ska upplevas som en naturlig samarbetspartner i Mälardalen när behov av personal uppstår.

Genom en nära relation mellan företag och personal arbetar vi tillsammans för att nå våra uppsatta mål. Vi vill skapa nöjda kunder och nöjd personal. Vi rekryterar kompetent personal, utvecklar och bemannar kundens verksamhet. Vår snabbhet och kompetens är vår styrka och er möjlighet.

Fiks Care är ett auktoriserat bemannings- och rekryterings företag inom främst sjuksköterskebemanning för olika typer av vårdgivare inom kommun, landsting samt privat sektor. Vi stöttar svensk sjukvård med våra professionella medarbetare vid både längre och kortare uppdrag då ni har vakanser inom den ordinarie personalstyrkan. Vi ska upplevas som en naturlig samarbetspartner. Fiks huvudkontor finns i Eskilstuna och vi arbetar i Mälardalsområdet. Fiks Group är ett auktoriserat bemanningsföretag i Almega.

Vi vill skapa nöjda kunder och nöjd personal.

Läs mer

Kontakta Vård och omsorg

Liselott Ek
Fiks Care
070-312 14 50
liselott.ek@fikscare.se