Vårdgivare 2017-10-12T09:18:45+00:00

Vårdgivare

Vi vill att du som vårdgivare ska se oss som en trygg leverantör av vårdpersonal när du har behov av det. All vår personal har genomgått omfattande kompetens och behörighetskontroll.

Du får alltid en personlig kontaktperson hos oss. På så vis har vi möjlighet att lära känna just er verksamhet och hjälpa er med bemanning på ett optimalt sätt. Vi kan med en personlig relation hjälpa er med snabba och skräddarsydda lösningar.

Vår personal:

Fiks Cares personal är flexibel, trevlig, service inriktad, representativ och har hög kompetens inom sina områden. All vår personal har genomgått omfattande kompetens och behörighetskontroll så som:

  • Kontroll av relevanta referenser
  • Kontroll av fotolegitimation
  • Kontroll mot Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och socialstyrelsen ang legitimation
  • Kontroll av eventuell specialistkompetens

Vår arbetsmodell:

  • Kunden ger oss ett behov
  • Vi arbetar gemensamt fram en önskad profil som passar kunden.
  • Vi tar fram ett förslag på resurs
  • Vi åker till kunden för att på plats presentera personen och för att stämma av att vi ”träffat rätt” samt kollar av de praktiska detaljerna.
  • Efter en vecka ringer vi till kunden för att bekräfta att alltid är riktigt och behovet är uppfyllt.
  • Efter genomfört uppdrag kontaktar vi kunden för uppföljning och utvärdering.

Läs mer

Kontakta Vård och omsorg

Liselott Ek
Fiks Care
070-312 14 50
liselott.ek@fikscare.se