Skip links

FIKS GROUP AB

Våra tjänster

Här kan ni se vårat utbud av tjänster.

Rekrytering

Vi hyr ut och rekryterar —  yrkesarbetare/ tjänstemän

Letar du efter personal för inhyrning? Läs mer om bemanning hos oss

 • Kravprofil
  Tillsammans med Er tar vi fram en kravprofil.

 

 • Kandidatinflöde
  Kandidater som matchar kravprofilen söks fram via olika medier och search.

 

 • Urval och en första intervju
  Vi håller en första intervju med ­potentiella kandidater och genomför även person­bedömning och/eller tester.

 

 • Kandidatpresentation
  Vid kandidatpresentationen presenterar vi 3–4 ­kandidater som överensstämmer med kravprofilen.

 

 • Djupintervju
  Vi håller en djupintervju med de ­kandidater som Ni finner ­intressanta samt genomför en grundläggande referenstagning.

 

 • Återkoppling till Er
  Slutkandidaterna presenteras för Er både ­muntligt och skriftligt. Vi står för återkopplingen till de kandidater som inte gått vidare i processen.

 

 • Intervju hos kund
  Många gånger är våra rekryterare med och genomför intervjuerna tillsammans med Er som kund för att på så vis ge trygghet och säkra hela rekryteringsprocessen.

 

 • Uppföljning
  Efter avslutad rekrytering följer vi upp med både Er som kund och kandidaten.