Vi bemannar mälardalen!
Vi erbjuder inhyrning av personal under korta eller längre perioder.
Fiks skall upplevas som en naturlig sammarbetspartner när behov av personal uppstår.

Välkommen att kontakta oss!