Skip links

Stöd & matchning

Kompetens

Fiks medarbetare har goda kunskaper inom olika uppdrag och tjänster.

I våra kunskaper och inriktningar finns bland annat, yrkesvägledare, meritportfolio/samtalsmetodik, supported employment, specialister inom sjukvården samt stor kunskap om funktionshinder inom yrkeslivet samt en stor kunskap om arbetsmarknadens behov just nu.

Våra yrkesvägledare har erfarenhet av att anskaffa arbetsprövningar, arbetspraktik samt arbetsträningsplatser. Som deltagare kommer du även kunna ta del av Fiks bemanning.

Fördjupade kunskaper

I våra kunskaper och inriktningar finns bland annat, yrkesvägledare, meritportfolio/samtalsmetodik, supported employment, specialister inom sjukvården samt stor kunskap om funktionshinder inom yrkeslivet samt en stor kunskap om arbetsmarknadens behov just nu.

Vår personal har bakgrund inom bl.a. företagsledning, jobbcoachning, studie- och yrkesvägledning, lager och logistik, industri, transport och spedition, service och inom sjukvården. Gemensamt är dock att vi alla är utbildade för att möta dina behov och ge dig det stöd och den motivation du behöver oavsett din situation. Genom att vara en lokal aktör är vi specialister på arbetsmarknaden i regionen. Vi har dessutom ett väl förankrat kontaktnät bland både myndigheter, fackliga organisationer och företag.

Det som gör Fiks Group framgångsrikt är vår tanke på Kvalitet.