Skip links

Stöd & matchning

Metodik

Med personlig yrkesvägledare skapar vi gemensamt en plan och arbetar aktivt för att nå dina mål.

Vår filosofi är att stödja varje individ med att växa som människa, att utvecklas och påverka sin framtid i positiv riktning. Vi jobbar även med MI, motiverande samtal som ett redskap och teknik för att motivera människor att bli villiga och redo för att genomföra beteendeförändringar.

Supported Employment används i det arbetsplatsförlagda delarna genom att tillse att deltagaren ges det stöd denne behöver för att lyckas i arbetslivet.